Сенсорика вольова

Рівень неживих об'єктів: зовнішні характеристики об'єкту (форма, колір, маса, розміри)

Рівень людини: зовнішній вигляд людини, статура, фізична сила, мобілізованність, активність, ініціатива, воля, цілеспрямованість

Рівень соціуму: влада, армія

Для життя: впевненість в собі, вміння відстоювати свої права, добиватися та виконувати задумане, сила волі, відповідальність, загальна енергійність

Ключові слова: форма, зовнішній вигляд, зовнішність, краса, колір, вага, міцність, маса, мобільність, сила, потужність, сила волі, завзятість, енергійність, активність, влада, престижність, мобілізованність, позив до активної дії, володіння простором, наполеглевість, воля, вплив, територія, обороняти, досягти.

Здібності і уміння:

  • Здатність концентрувати увагу на предметах, легко схоплюючи їх зовнішні якості і відзначаючи деталі.
  • Відчуття влади над об'єктами, уміння підпорядкувати їх своїм цілям.
  • Фізична сила, активність, наполегливість і завзятість в подоланні перешкод, сила волі, інколи упертість.
  • Оцінка зовнішніх (вигляду, фізичної сили) і вольових якостей людини, впливовості.
  • Уміння відстоювати свої інтереси, пробивні здібності, наполегливість, упевненість в собі.
  • Уміння мобілізувати себе і оточуючих на досягнення поставленої мети, застосування вольових і силових методів.
  • Прагнення до влади, лідерства, уміння оцінити розставляння сил.