Інтуіція можливостей

Рівень неживих об'єктів: внутрішній устрій, зміст, призначення

Рівень людини: здібності людини, внутрішні якості, характер

Рівень соціуму: перспективність ідеї, напряму діяльності, певного виробництва, оцінка ситуацій, що склалися, потенційні можливості

Для життя: нестандартне мислення, креативність, розширення можливостей, вміння знаходити альтернативні варіанти, внутрішня свобода

Ключові слова: структура, ідея, можливості, таланти, потенціал, суть, знак, ієрогліф, внутрішній устрій, сенс, здібності, зміст, призначення, здогадка, багатозначність, уміння бачити суть, винахід, шанс, значення.

Здібності і уміння:

  • Прагнення побачити зміст, призначення і загальну ідею в інформації, що приходить.
  • Пошук нових ідей, пошук альтернатив, бачення варіантів, уміння зробити оптимальний вибір.
  • Оцінка перспективності, потенційних можливостей ідей і починань, проникливість.
  • Зацікавленість всім, що може мати багаті перспективи, до нових, оригінальних ідей, до неординарних людей.
  • Оцінка потенційних якостей людини, його можливостей.
  • Дослідження здібностей людей, зацікавленість незвичайними ситуаціями, що розкривають можливості людини.
  • Парадоксальність мислення. Відчуття гумору (схильність до гостроти, каламбурів, багатозначності).