Логіка систем

Рівень неживих об'єктів: розташування об'єктів відносно один одного, відстань між об'єктами, місце серед інших об'єктів, пріоритет, сумірні параметри об'єктів, об'єктивні стосунки між ними

Рівень людини: мислення, думка (як відношення до будь-чого), встановлення логічних зв'язків, міркування, логічність-алогічність думок

Рівень соціуму: порядок, ієрархія, закони (право), наука, система об'єктивно-закономірних взаємовідношенні в суспільстві

Для життя: багаж теоретичних знань, їх внутрішня узгодженість та непротирічність, корисність та застосування

Ключові слова: відстань, розташування, логіка в звичайному сенсі, пошана, логічний закон, правила, закономірність, ієрархія, логічна побудова алгоритму, модель управління, систематизація, облік, вимір (більше, менше, рівно, вище, далі), числення, дисципліна, впорядкованість, наукові теорії, система, інструкція, математика, класифікація, реєстр, параметр, закон, доказ, розуміння, право власності, авторство, дистанція між людьми, субординація, соціальна територія, авторитет, пошана, визнання, влада (як атрибут ієрархічного місця), належність до організації

Здібності і уміння:

  • Прагнення до симетрії, відтворення геометричних форм.
  • Оцінка логічності (несуперечності) вчинків і думок людини.
  • Порівняння, аналіз, узагальнення, систематизація будь-якої інформації.
  • Здатність класифікувати всілякі об'єкти, систематизація навколишнього світу.
  • Зіставлення згідно певним критеріям теорій, систем, класифікацій та ін., визначення теоретичних передумів, виявлення структури і закономірностей, визначення істинності.
  • Орієнтація в причинно-наслідкових зв'язках, послідовний виклад власних думок.
  • Складання норм, правил, законів. Орієнтація в ієрархічній структурі. Справедливий розподіл будь-чого, надання рівних можливостей.
  • Здатність логічно мислити, встановлювати логічні зв'язки, визначати співвідношення, аналізувати.
  • Оцінка будь-якої інформації по тому, наскільки вона укладається в різні системи.
  • Прагнення до логічності стосунків, пошук і визначення свого місця і місця іншої людини в системі стосунків, бажання пошани і визнання, прагнення займати високе ієрархічне положення в соціумі.