Логіка ділова

Рівень неживих об'єктів: рух, переміщення в просторі

Рівень людини: дії, факти, вчинки, спосіб дії, робота, технологія, доцільність дій

Рівень соціуму: виробництво, товарообіг, фінанси

Для життя: матеріальна незалежність, фінансове мислення, справа по життю

Ключові слова: рух, факти, статистика, енциклопедичні відомості, переміщення, хода, механіка, справа, робота, методика, технологія, руховий акт, організація справи, гроші, зовнішні процеси, ділова вигода, ефективність, доцільність, функція, дія, вчинок, факт, вигода, бізнес, інструмент, ціна, механізм.

Здібності і уміння:

  • Сприйняття руху і простору.
  • Прагнення до накопичення інформації про факти і закономірності.
  • Прагнення до надійності, достовірності джерел і самої інформації, опора в своїх думках на факти. Гарна пам'ять на цифри і факти.
  • Здібність до аналізу фактів, вчинків, процесів.
  • Уміння розрізняти логічні і нелогічні вчинки, оцінювати їх доцільність, оптимізувати діяльність.
  • Уміння оцінити ділові якості людини, ефективність його дій.
  • Прагнення до ефективності, доцільності, корисності своїх і чужих дій, рішень, що ухвалюють.
  • Прагнення до точності, функціональності, практичності. Схильність до раціоналізації, винахідництва.
  • Уміння відтворити (придумати і продумати), організувати, удосконалити технологічний процес, методику, алгоритм дій. Чітке розуміння необхідної послідовності дій, розподіли праці.