Етика відносин

Рівень неживих об'єктів: магнітизм, сила тяжіння-відштовхування

Рівень людини: стосунки між людьми (любов, ненависть, дружба і так далі), особисте відношення (подобається - не подобається, симпатія-антипатія)

Рівень соціуму: етичні норми стосунків, поняття моральності і моралі, неформальні суспільні зв'язки

Для життя: міжособистісна комунікація, вміння домовлятися, вміння знайти спільну мову з будь-якою людиною, розв'язок конфліктів, діловий етикет

Ключові слова: тяжіння, симпатії, антипатії, відчуття, стосунки між людьми, етикет, моральність, мораль, енергетичне поле, дружба, любов, питання боргу та моралі, пошана до традицій і їх дотримання, відштовхування, вміння не образити, порядність, людяність, ворожнеча, ненависть.

Здібності і уміння:

  • Здатність розрізняти стосунки і уловлювати їх відтінки.
  • Переживання різних стосунків любов-ненависть, симпатія-антипатія, розташування-неприязнь, захоплення та ін.
  • Здатність викликати симпатії.
  • Увага до стосунків між людьми та до їх відношення до себе, прагнення викликати хороші відчуття, симпатію до себе, цікавість до партнера і партнерства, співпереживання, прагнення робити добро іншим людям, зацікавленність мелодрам.
  • Моральна та етична оцінка вчинків людини, її думок.
  • Уміння зрозуміти, оцінити взаємини між людьми, правила поведінки, прийняті в колективі, суспільстві.
  • Емоційна оцінка свого відношення (симпатії, антипатії, довіри та ін.), відкрите його вираження. Оцінка суспільних стосунків (симпатій, популярності та ін.).
  • Уміння будувати стосунки на будь-якій психологічній дистанції, створити і нав'язати свої норми поведінки.
  • Прагнення до гуманістичних ідеалів (людинолюбству, милосердю та ін.).
  • Прагнення до взаємної довіри, відчуття боргу.