Карта здібностей А. де Хаана та Г. Кафа

Для діагностики вираженості у дитини різних спеціальних здібностей можна використовувати опитувальник "Карта здібностей". Цей тест був розроблений американськими вченими-психологами, спеціалістами в області дитячої психології А. де Хааном і Г. Кафом та отримав розповсюдження в США. Опитувальник адресований батькам, а також педагогам та психологам. За його допомогою вони можуть оцінити здібності своїх дітей.

За допомогою цього тесту ви можете визначити сильні сторони своєї дитини, зрозуміти, які здібності варто розвивати.

Інструкція

Перед вами 80 тверджень, які стосуються особливостей поведінки та діяльності дитини. Уважно вивчіть твердження та оцініть свою дитину.

1. Дитина схильна до логічних міркувань, здатна оперувати не лише конкретними, але й абстрактними поняттями.
2. Нестандартно мислить і часто пропонує неочікувані, оригінальні рішення.
3. Вчиться новим знанням дуже швидко, все «схоплює на льоту».
4. Дитина оригінальна у виборі сюжетів. В малюнках звичайно зображує багато різних предметів, людей, ситуацій. Уникає одноманітності.
5. Проявляє великий інтерес до музичних занять.
6. Любить складати (писати) оповідання або вірші.
7. Легко входить в роль якогось персонажу: людини, тварини тощо.
8. Цікавиться механізмами і машинами.
9. Ініціативний у спілкуванні з однолітками.
10. Енергічний, справляє враження дитини, яка потребує великого об'єму рухів.
11. Проявляє великий інтерес і виключні здібності до класифікації предметів, встановлюючи їх належність до якоїсь групи.
12. Не боїться нових видів діяльності, нових ідей, прийомів, способів, дій.
13. Швидко запам'ятовує почуте і прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на те, що треба запам'ятати.
14. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиву (художньо виконану) річ.
15. Чуйно реагує на характер і настрій музики.
16. Може легко побудувати розповідь, починаючи з зав'язки сюжету і завершуючи розв'язкою якогось конфлікту.
17. Цікавиться акторською грою.
18. Може використати різноманітні деталі конструктора, дрібні предмети (прищіпки, котушки, шурупи, жолуді тощо) для створення нових виробів, іграшок, пристроїв.
19. Зберігає впевненість в оточенні незнайомих людей.
20. Любить приймати участь в спортивних іграх та змаганнях.
21. Вміє гарно висловлювати свої думки, має великий словарний запас.
22. Винахідливий у використанні різноманітних предметів для організації гри (влаштування штабу, шалашу), може використовувати меблі, предмети побуту, природні матеріали.
23. Знає багато про такі події та проблеми, про які його однолітки, як правило, не знають.
24. Здатен складати оригінальні композиції з квітів, малюнків, каміння, марок, листівок тощо.
25. Гарно співає.
26. Розповідаючи про щось, вміє гарно дотримуватися вибраного сюжету, не втрачає основну думку.
27. Змінює тональність і виразливість голосу, коли зображує іншу людину.
28. Любить розбиратися в причинах несправності механізмів.
29. Легко спілкується з дітьми і дорослими.
30. Часто виграє в різних спортивних іграх у однолітків.
31. Добре вловлює зв'язок між однією подією та іншою, між причиною та наслідком.
32. Дитина здатна захопитися, «зануритися з головою» в заняття, яке її цікавить.
33. Обганяє своїх однолітків за знаннями, навчальним вмінням на рік або два.
34. Любить використовувати якийсь новий матеріал для виготовлення іграшок, створення коллажів, малюнків.
35. В гру на музичному інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та почуття.
36. Притримується лише необхідних деталей в розповідях про події, все несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.
37. Розігруючи драматичну сцену, здатен зрозуміти і зобразити переживання героїв.
38. Любить малювати креслення та схеми (план кімнати, електропроводки; схему мотора, мапи з вказанням місця схованки тощо).
39. Вловлює причини поступків інших людей, мотиви їх поведінки. Добре розуміє міміку і жести.
40. Бігає швидше своїх однолітків.
41. Любить вирішувати складні задачі, які вимагають розумового зусилля.
42. Здатен запропонувати різні способи вирішення однієї і тієї ж проблеми.
43. Проявляє яскраво виражену, різносторонню допитливість.
44. З охотою малює, ліпить, створює композиції, які мають художнє призначення (прикраси для дому, одягу тощо), у вільний час, без мотивації дорослих.
45. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна слухати музику.
46. Вибирає в своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання та почуття.
47. Схильний передавати почуття через міміку, жести, рухи.
48. Читає (любить, коли йому читають) розповіді про створення нових приладів, машин, механізмів.
49. Часто керує іграми та заняттями інших дітей.
50. Рухається легко, граціозно. Має хорошу координацію рухів.
51. Спостережливий, любить аналізувати події та явища.
52. Здатен не лише пропонувати нові ідеї, але й перетворювати їх в життя.
53. Читає енциклопедії, художню літературу, випереджаючи своїх однолітків на рік або два.
54. Звертається до малюнку або ліплення для того, щоб виразити свої почуття та настрій.
55. Швидко навчається грі на музичному інструменті.
56. Вміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для розуміння подій (що, як правило, не вміють робити його однолітки), і в той же час не упускає основної линії подій, про які розповідає.
57. Намагається викликати емоційні реакції в інших людей, коли з захопленням про щось розповідає.
58. Із задоволенням слухає або сам читає дитячу популярну літературу, присвячену технічним винаходам, знає прізвища відомих винахідників.
59. Схильний брати на себе відповідальність, яка виходить за рамки його віку.
60. Любить ходити в походи, грати на відкритих спортивних площадках.
61. Здатен довго утримувати в пам'яті символи, букви, слова.
62. Любить пробувати нові способи вирішення повсякденних життєвих задач, не любить вже випробуваних варіантів.
63. Вміє робити висновки та узагальнення.
64. Любить створювати об'ємні зображення, працювати з глиною, пластиліном, папером та клеєм.
65. В співі та музиці прагне виразити свої почуття та настрій.
66. Схильний фантазувати, старається додати щось нове та незвичайне, коли розповідає про щось вже знайоме та відоме всім.
67. З великою легкістю передає почуття та емоційні переживання.
68. Любить збирати з деталей конструктора літаки, автомобілі, кораблі тощо, може придумувати свої оригінальні моделі.
69. Інші діти частіше вибирають її в якості партнера по іграм та заняттям.
70. Любить проводити вільний час, граючи в рухливі ігри (хоккей, баскетбол, футбол тощо).
71. Має широке коло інтересів, задає багато запитань про походження та призначення предметів.
72. Дитина продуктивна, чим би не займалась (малювання, придумування історій, конструювання тощо), здатен запропонувати велику кількість найрізноманітніших ідей та рішень.
73. У вільний час любить читати науково-популярні видання (дитячі енциклопедії та довідники), читає їх з більшим інтересом, ніж художні книги (казки, детективи тощо).
74. Дитина може дати свою власну оцінку виробам мистецтва, намагається відобразити те, що їй сподобалось, у власному малюнку або виробі.
75. Складає власні, оригінальні мелодії.
76. Вміє в розповіді зобразити своїх героїв дуже живими, передає їх характер, почуття, настрої.
77. Любить ігри-драматизації.
78. Швидко і легко освоює комп'ютер.
79. Володіє даром переконання, здатен вселяти свої ідеї іншим.
80. Фізично витриваліший однолітків.